Βασικά παραδοτέα του έργου SALE

Πέντε είναι τα βασικά παραδοτέα του έργου SALE project:

 

 1. Ανάλυση αναγκών και ανάλυση των εκπαιδευτικών ελλείψεων (GAP analysis) στο συγκεκριμένο χώρο
 2. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Training Curriculum)
 3. Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
 5. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου μάρκετινγκ για τη βιωσιμότητα του προγράμματος

The SALE Training Program

 1. Εισαγωγή
  Within the first module general objectives and goals of SALE are presented and students´ expectations discussed.

 

 1. Κατανοώντας τι αναζητούν οι εταιρείες στο προφίλ των υποψηφίων εργαζομένων
  In the third module trainees should get a better understanding of what companies are looking for and how to match these expectations. Through presentations from recruiters and desk research trainees get more transparency and get to know about DO´s and DON’T´s in the presentation of their profile.

 

 1. Να μάθεις να κατανοείς και να παρουσιάζεις τον εαυτό σου
  A self-assessment test will help trainees to recognize their skills in order to know on which competences each participant should concentrate when writing a CV. Subsequently this module also deals with the content, structure and appearance of a CV. This module is going to happen offline.
 2. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων
  This module includes a general introduction into social media and its usage within the application process. Thereby hard facts and best practice examples are presented and discussed in order to understand which content is appropriate or not.
 3. Χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) / Κοινωνικά Δίκτυα
  During nine hours trainees will have the chance to create their own brand online. A mix of group works, practical exercises and assignments support trainees to develop their personal strategy and roadmap to be able to present themselves as unique and professional through different social media platforms.
 4. Η δικτύωση στα κοινωνικά δίκτυα
  For unemployed people networking is essential – be it off- or online. In this part of the training program creating and maintaining networks will be taught.

 

 1. Εύρεση εργασίας με χρήση κοινωνικών δικτυών
  As a final lesson learned the SALE training program will work with the most important social media platforms for job seekers and focus on how to find the job, which matches with the trainees profiles.
 2. Συμπεράσματα
  During 3 hours the trainees are invited to give feedback on the colleges professional social media profiles and the best ones will be selected before evaluating the entire program as official end of the piloting phase.